Coleccion Reyes - Veray
Arana, Alfonso.125Arana, Alfonso. 125aArana, Alfonso.125bArana, Alfonso.125cArana, Alfonso.125eArana, Alfonso.125fArana, Alfonso.125dArana, Alfonso.125
Arana, Alfonso. 125
Alfonso Arana
Portafolio Los Arana de Arana // Portfolio The Aranas of Arana
Litografía sobre papel // Lithograph on paper
22” x 17 5/8”
1998
Ed. 8/175
BACK TO ARANA, ALFONSO