Coleccion Reyes - Veray
EXOR.2004
EXOR
Antropocentrisme // Anthropocism
Monotipo // Monotype
7” x 8 ¼”
2008
Ed. P/A
PREV / NEXT   5 / 5
BACK TO EXOR (DIEGO ROMERO)