Coleccion Reyes - Veray
Betancourt, John. 199
John Betancourt
Equus Vis-VII
Impresión digital tinta pigmentada sobre papel Aura 100% trapo 280 gramos
16" x 20"
2006
ed. 1/10
BACK TO BETANCOURT, JOHN