Marín, Javier > Marín, Javier. 875

Javier Marín
Línea (23) // Line (23)
Punta seca sobre papel Archés de 300gr. // Drypoint on Archés 300gr paper
Punta seca sobre papel Archés de 300gr.
11 5/8" x 11 5/8"
2003
Ed. 15/75

Marín, Javier. 875w
Marín, Javier. 875w