Tavárez, Andrés > Tavarez, Andrés (La Fraternidad). 2147

Leonardo da Vinci
(1452 - Anchiano, República de Florencia, o quizás, Vinci; 1519 - Amboise, Francia)

Tavárez, Andrés. 2147uu
Tavárez, Andrés. 2147uu