Vila Rivero, Norma > More Vila Rivero, Norma

Norma Vila Rivero
Pancarta de toallazos (detalle // detail)
Instalación de 5 toallas bordadas sobre madera // Installation of 5 embroidered towels on wood
20 1/2" x 12" x 2 1/2" cada una // each
2012
Ed. 1/5

Vila Rivero, Norma. 546
Vila Rivero, Norma. 546