Portfolio > Matsunaga, Shin

Shin Matsunaga
Sin título // Untitled
Tinta sobre papel // Ink on paper
9 1/2" x 13"
s.f.

matsunaga, shin. 2075.a
matsunaga, shin. 2075.a